Infolinka / objednávky: +420 465 612 584

FLORFIT

Zelenina

01

energie pro růst, kvetení a tvorbu plodů

02

uplatnění na celé zahradě

03

bohatá úroda

04

kompletní živiny včetně stopových prvků nezbytných pro zdravý růst

05

100% rozpustné

06

NPK hnojivo s mikroprvky

07

snadné dávkování KOMPLETNÍ výživa

08

na 500 litrů zálivky

09

odměrka součástí balení

Hnojivo Florfit „Zelenina“ ideálně zásobuje rostliny živinami potřebnými k růstu rostlin a vývoji chutných a šťavnatých plodů. Rostliny jsou zelenější, více kvetou a plodí.
Tento produkt obsahuje NPK, Mg a kompletní řadu stopových prvků.

Florfit je krystalické hnojivo zcela rozpustné ve vodě s kompletním obsahem živin, včetně stopových prvků, které jsou po rozpuštění ve vodě rostlinám dobře dostupné. Podporuje lepší růst a následně větší násadu plodů. Hnojivo pro zeleninu má ideální poměr živin pro optimální vyhnojení. Obsahuje NPK, Mg, Ca a kompletní řadu stopových prvků. Dostatek vápníku zaručuje zdravý růst.

 

Použití:

Hnojivo Florfit „Zelenina“ lze použít pro rajčata, okurky, papriky, salát, kedlubny, ředkvičky, mrkev, petržel, cibuli, česnek, květák, kapustu, pórek, celer, hrách, lilek, ale i pro drobné ovoce (jahody, maliny, angrešt, rybíz, révu…) i pro okrasné rostliny (růže, tulipány, floxy, okrasné dřeviny…).

Zeleninu doporučujeme sázet do Zahradnického substrátu Florcom.

 

Doporučené dávkování:

Rozmíchejte jednu odměrku v 10 litrech vody (1 odměrka=12ml což odpovídá 10g hnojiva). Po cca 30 sec. dojde k úplnému rozpuštění hnojiva a roztok je připraven pro použití. Takto připravená zálivka vystačí na 5 m2. Uvedené dávkování je orientační pro běžnou potřebu rostlin. Pro přesné stanovení dávky je třeba vycházet z rozboru půdy.

 

Doba použitelnosti: neomezená

Skladování: skladujte v suchu v původním obalu

Výrobce: BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad

Dodavatel pro SR: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka

Původ hnojiva: Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD, Heerlen, Nizozemsko

Nebezpečí: H318: Způsobuje vážné poškození očí. H272: Může zesílit požár; oxidant.

Obsahuje Dusičnan hořečnatý hexahydrát, Pentahydrogen-bis(fosforečnan) draselný,

Dusičnan amonno-vápenatý, Dusicnan amonný. P210: Chraňte před teplem, horkými

povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221:

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P280: Používejte

ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310:

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

ikony upozorneni

Likvidace obalu: Zcela vypotřebujte hnojivo k určenému účelu a čistý obal bez hnojiva odevzdejte do organizovaného sběru k recyklaci. Obaly s nespotřebovanými zbytky hnojiva likvidujte jako nebezpečný odpad.

 

Hmotnost: 0,5kg +/- 3%

EAN: 859 403 817 0405

 

HNOJIVO ES -Hnojivo

Označení typu: Hnojivo NPK (Ca, Mg) se stopovými živinami, směsné hnojivo 14-7-22 (+5+2) se stopovými živinami

Celkový dusík (N)

14,00%

-          11,7% Dusičnanový dusík

 

-          2,3% Amonný dusík

 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

7,00%

-          7% (P2O5) vodorozpustný

 

Oxid draselný (K2O) vodorozpustný

22,00%

Oxid vápenatý (CaO) vodorozpustný

5,00%

Oxid hořečnatý (MgO) vodorozpustný

2,00%

Hodnota elektrické vodivosti v měkké vodě bez hydrogenuhličitanu/bikarbonátu

 1,3 mS/cm (1g/litr)

Hodnota elektrické vodivosti ve vodě s hydrogenuhličitanu/bikarbonátem (50mg/l)

1,2 mS/cm (1g/litr)

 

Stopovými živinami jsou plně rozpustné ve vodě:

Bor (B)

0,01%

Měď (Cu) v chelátu s EDTA

0,010%

Železo (Fe) v chelátu s EDTA

0,12%

Mangan (Mn) v chelátu s EDTA

0,04%

Molybden  (Mo)

0,001%

Zinek (Zn) v chelátu s EDTA

0,010%

BB Com s.r.o.

Kunčická 465, 561 51
Letohrad, Czech Republic

IČ: 25275992
DIČ: CZ25275992

bbcom@bbcom.cz

Florcom

Profesionální substráty

Florcom

Zahradní centrum, kavárna a velkoobchod

Florcom

Partnerství v distribuci mladých rostlin pro ČR